Żyliński Kraj Samorządowy: VI nabór na mikroprojekty

Żyliński Kraj Samorządowy, we współpracy ze Związkiem Euroregion „Tatry” i Preszowskim Krajem Samorządowym,ogłasza VI. nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. Nabór jest uruchomiony dla 3. osi priorytetowej programu: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

 

Czas trwania naboru

Od 1. marca 2021 do 8. marca 2021 do 12:00.

Rodzaje mikroprojektów - Indywidualne mikroprojekty

Budżet

Kwota dofinansowania: min. 2000 EUR maks. 50 000 EUR
Maksymalny całkowity budżet: 70 000 EUR

Więcej na stronie Żylińskiego Kraju Samorządowego.