W zakładce znajdziesz oświadczenia, które będzie trzeba dostarczyć do podpisania umowy o dofinansowanie, instrukcje dotyczące korzystania z systemu CST2021 a także dokumenty przydatne na etapie realizacji projektu.

Dokumenty dla projektów standardowych:

 1.  Oświadczenie o współfinansowaniu Partnera Wiodącego (docx) 306.0 KB 
 2.  Oświadczenie o współfinansowaniu Partnera Projektu (docx) 306.0 KB
 3.  Oświadczenie zgodności realizacji projektu z prawem krajowym i europejskim oraz zasadami programu (docx) 304.0 KB
 4.  Wniosek o dodanie osoby zarządzającej projektem do systemu CST2021 (docx) 66.0 KB

Dokumenty dla projektów FMP:

 1.  Oświadczenie zgodności realizacji projektu z prawem krajowym i europejskim oraz zasadami programu (docx) 273.0 KB
 2.  Wniosek o dodanie osoby zarządzającej projektem do systemu CST2021 (docx) 422.0 KB

Instrukcje dla beneficjentów dotyczące systemu CST2021:

 1.  Regulamin bezpiecznego użytkowania Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021) (pdf) 98.0 KB
 2.  Instrukcja SL2021 - zarządzanie projektem (pdf) 3.92 MB
 3.  Instrukcja SL2021 - korespondencja (pdf) 1.68 MB
 4.  Instrukcja SL2021 - zamówienia publiczne (pdf) 2.82 MB
 5.  Instrukcja SL2021 - wnioski o płatność wer. 1.2 (pdf) 2.4 MB

Informacja dot. obowiązków polskich beneficjentów projektów Interreg, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. 

 1.   Stosowanie w projektach Interreg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (pdf) 228.0 KB  

Generalne wytyczne dotyczące kontroli pierwszego stopnia w programie Interreg Polska - Słowacja 2021-2027:

 1.   General principles on first level control in Interreg Poland - Slovakia Programme 2021-2027 (pdf) 458.0 KB
 2.   Annexes 1-20 (zip) 1.87 MB

Kalkulator ryczałtów:

Przygotowaliśmy dla beneficjentów programu narzędzie ułatwiające składanie wniosków o płatność - kalkulator wartości ryczałtów. Kalkulator ryczałtów automatycznie oblicza wysokość ryczałtu dla wniosku o płatność, po podaniu sposobu rozliczania, wybrania odpowiedniej stawki i kwoty bazowej. 

 

Poniżej instrukcja, jak uruchomić plik: 

 1. Pobierz plik na dysk lokalny -  kalkulator pobierz tutaj (xlsm) 28.0 KB
 2. Włącz obsługę makr w Excel (plik/opcje/centrum zaufania/ustawienia centrum zaufania/ustawienia makr)
 3. Zaznaczy plik i kliknij prawym przyciskiem myszy, następnie wybierz Właściwości i odblokuj plik
 4. Uruchom plik