Dokument (9)

Drodzy wnioskodawcy Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027, 

jeszcze w tym roku rozpoczniemy nabory wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Nowy program wspiera projekty współpracy transgranicznej w czterech obszarach tematycznych, tzw. priorytetach programu. Uwzględnia nowe ważne aspekty, takie jak transformacja cyfrowa, Europejski Zielony Ład, partycypacja społeczna. 

Poniżej znajdziecie informacje o kwalifikowalnych typach działań, beneficjentów oraz szczegóły dotyczące nowości w naszych projektach - premiowanie partycypacji społecznej (projekty z obszaru turystyki i kultury).