Generator Wniosków to narzędzie służące do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Interreg Polska-Słowacja ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skorzystaj z aplikacji.

Instrukcja przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pomocą generatora wniosków