Generator Wniosków to narzędzie służące do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Interreg Polska-Słowacja ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Skorzystaj z aplikacji.

+(companyId:10155) +(groupId:15954) +(entryClassName:com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle +(head:true) +(status:0)) +((assetCategoryIds:56415)) +((ddmStructureKey:13574)) +(displayDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostępne 1informacja ze wszystkich kategorii