odnośnik do programu 2021-2027  odnośnik do mapy i baz projektów programu 2014-2020  odnośnik do broszury wspólnie rozwijamy pogranicze  odnośnik do komunikatów covid 19

Skorzystaj z programu

Wiadomości

Powrót

Aktualizacja Podręcznika beneficjenta

Informujemy, że na stronie internetowej Programu została zamieszczona zaktualizowana wersja Podręcznika beneficjenta, zatwierdzona przez Komitet Monitorujący Programu 26.06.2019.

 

Zmiany wprowadzono w następujących rozdziałach:

- rozdz. 5.5.3 - Umowa o współfinansowaniu krajowym dla słowackich partnerów projektu

- rozdz. 6.2.5 - Refundacja wydatków

- rozdz. 6.3.6 - Zasady wprowadzania zmian merytorycznych w projekcie

Dwie pierwsze zmiany dotyczą wyłącznie słowackich beneficjentów i wynikają ze zmian w krajowym prawodawstwie.  

W rozdz. 6.3.6 usunięto zdanie (jak we fragmencie tekstu Podręcznika poniżej), co jest związane z ostatnimi zmianami w tym rozdziale (decyzja KM nr 36/2019) i ma na celu ułatwienie beneficjentom realizację projektów.

„Zmiany w projekcie nie mogą być sprzeczne z warunkami określonymi w decyzji KM o dofinansowaniu projektu. Co do zasady, zmiany w projekcie nie mogą prowadzić do obniżenia jakości projektu. Nie ma możliwości wnioskowania o zmiany wartości wskaźnika, jeżeli nie wiąże się to z realizacją nowych działań.„

Ponadto, na stronie internetowej Programu została zamieszczona zaktualizowana wersja załącznika 8.1 do Podręcznika beneficjenta. Wprowadzono następujące zmiany: 
- rozszerzono zakres wyłączeń z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności, 
- doprecyzowanie definicji, 
- przeniesienie istotnych z perspektywy beneficjenta treści z przypisów do treści głównej dokumentu, 
- wprowadzenie odnośników do aktów prawnych w miejsce kwotowych progów bagatelności, 
- zmiany porządkujące.

Zaktualizowana wersja załącznika 8.1 do Podręcznika beneficjenta obowiązuje od 01.07.2019 r.

Uwaga: załącznik 8.1 obowiązuje jedynie polskich beneficjentów (beneficjentów słowackich obowiązuje załącznik 8.2).

Link do podręcznika: https://pl.plsk.eu/-/podrecznik-beneficjenta

 


Dowiedz się więcej o programie

Sukcesy projektów

 • Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach

  Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach

  w ramach projektu zmodernizowano nowoczesny dworzec autobusowy Zobacz projekt na mapie
 • Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło

  Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło

  w ramach projektu wyremontowano 15 km dróg przygranicznych Zobacz projekt na mapie
 • Sportowe pogranicze

  Sportowe pogranicze

  w ramach projektu zaprojektowano nowe metody szkoleniowe dla sportowców Zobacz projekt na mapie
 • Za woniom drzewa

  Za woniom drzewa

  w ramach projektu powstał szlak edukacyjny związany z zapachem drewna Zobacz projekt na mapie
 • Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu

  Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry"

  w ramach projektu powstało centrum edukacyjno-szkoleniowe dla liderów współpracy transgranicznej Zobacz projekt na mapie
 • Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza

  Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza

  w ramach projektu powstały edukacyjne ścieżki i ekspozycje o torfowiskach pogranicza Zobacz projekt na mapie
 • Szlak Kultury Wołoskiej

  Szlak Kultury Wołoskiej

  w ramach projektu powstały narzędzia edukacyjne o dziedzictwie pasterzy wołoskich Zobacz projekt na mapie
 • Skarby przyrody pogranicza

  Skarby przyrody pogranicza

  w ramach projektu powstały ścieżki edukacyjne w Starym Sączu i Lewoczy Zobacz projekt na mapie
 • Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11

  Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11

  w ramach projektu powstał odcinek trasy rowerowej EuroVelo 11 Zobacz projekt na mapie
 • Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych

  Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych

  w ramach projektu zmodernizowano połączenie drogowe o długości 26 km Zobacz projekt na mapie
 • Szlak wokół Tatr

  Szlak wokół Tatr

  w ramach projektu powstał 250-kilometrowy szlak z trasami rowerowymi Zobacz projekt na mapie
 • Góry bez granic

  Góry bez granic

  w ramach projektu powstała ujednolicona sieć szlaków turystycznych w Karpatach Zobacz projekt na mapie
 • Budatín-Strumień: współpraca na pograniczu

  Budatín-Strumień: współpraca na pograniczu

  w ramach projektu wyremontowano ratusz w Strumieniu i Zamek Budatyński Zobacz projekt na mapie
 • Babia Góra Trails

  Babia Góra Trails

  w ramach projektu powstało 20 km singletracków z infrastrukturą Zobacz projekt na mapie