Komunikat

 obrazek

Skorzystaj z programu

Wiadomości

Powrót

I posiedzenie Grupy Roboczej PLSK 2021-2027

12 czerwca br. w Krakowie odbędzie się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

 

Grupa Robocza składa się z przedstawicieli struktur zarządzających programem INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, tj. przedstawicieli Instytucji Zarządzającej (IZ) – polskiego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Instytucji Krajowej (IK) – słowackiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także polskich i słowackich instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Do udziału w posiedzeniach GR zapraszany jest także i może w nich uczestniczyć przedstawiciel Komisji Europejskiej.

 

W trakcie I posiedzenia omówiony zostanie m.in. harmonogram opracowania nowego programu oraz odbędzie się wstępna dyskusja na temat zasięgu terytorialnego nowego programu i przyszłych tematów współpracy.

O wynikach prac oraz ustaleniach Grupy Roboczej będziemy Państwa informować na stronie Programu.


Dowiedz się więcej o programie

Sukcesy projektów 2007-2013

 • Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury

  Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 099 966,13 euro
 • Ochrona drewnianych cerkwi na międzynarodowym szlaku architektury drewnianej

  Ochrona drewnianych cerkwi na międzynarodowym szlaku architektury drewnianej

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 419 852,67 euro
 • Poprawa czystości rzek regionu Orawy – Czarna Orawa, Orawa, Oravica i Jeziora Orawskiego

  Poprawa czystości rzek regionu Orawy – Czarna Orawa, Orawa, Oravica i Jeziora Orawskiego

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 359 066,17 euro
 • Orawska Droga

  Orawska Droga

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 315 240,10 euro
 • Polsko-Słowackie Centrum Turystyki Konnej

  Polsko-Słowackie Centrum Turystyki Konnej

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 522 259,97 euro