Komunikat

 komunikaty w związku z covid-19   

Skorzystaj z programu

Wiadomości

Powrót

Stowarzyszenie Region Beskidy ogłasza nabór mikroprojektów

W dniu 4 czerwca 2019 r. Stowarzyszenie Region Beskidy, jako partner wiodący projektu parasolowego realizowanego z Wyższą Jednostką Terytorialną Żylina uruchomiło nabór mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014 - 2020.

 

 

V Nabór jest uruchomiony dla:

- 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w V naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –  1 700 000,00 EUR Euroregion Beskidy, 703 190,00 EUR WJT Żylina)

 

IV Nabór jest uruchomiony dla:

- 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w IV naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 220 000,00 EUR Euroregion Beskidy, 94 200,00 EUR WJT Żylina)

 

 

Nabór trwa od 04.06.2019 do 31.07.2019 do godz. 15:00

 

Szczegóły naboru znajdują się na stronach internetowych partnerów projektów parasolowych: Stowarzyszenie Region Beskidy oraz WJT Żylina.

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące naborów udzielają poszczególni partnerzy projektów parasolowych.

Więcej informacji


Dowiedz się więcej o programie

Sukcesy projektów 2007-2013

 • Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury

  Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 099 966,13 euro
 • Ochrona drewnianych cerkwi na międzynarodowym szlaku architektury drewnianej

  Ochrona drewnianych cerkwi na międzynarodowym szlaku architektury drewnianej

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 419 852,67 euro
 • Poprawa czystości rzek regionu Orawy – Czarna Orawa, Orawa, Oravica i Jeziora Orawskiego

  Poprawa czystości rzek regionu Orawy – Czarna Orawa, Orawa, Oravica i Jeziora Orawskiego

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 359 066,17 euro
 • Orawska Droga

  Orawska Droga

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 315 240,10 euro
 • Polsko-Słowackie Centrum Turystyki Konnej

  Polsko-Słowackie Centrum Turystyki Konnej

  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 522 259,97 euro