Komitet Monitorujący jest podstawowym organem decyzyjnym Programu. Powołują go Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka w celu monitorowania i wdrażania Programu. Członkami KM są przedstawiciele instytucji rządowych, regionalnych i lokalnych z obu krajów, a także organizacje reprezentujące różne dziedziny życia społecznego.

 

Rejestr decyzji:

 REJESTR DECYZJI KM PROGRAMU INTERREG POLSKA – SŁOWACJA 2021-2027 W 2023 ROKU_28.09.2023 r. (pdf) 173.0 KB

 

Aktualny Skład Komitetu Monitorującego:

 SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAMU INTERREG POLSKA-SŁOWACJA 12.06.2023 (pdf) 190.0 KB

 

Archiwalne składy: 

 SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAMU INTERREG POLSKA-SŁOWACJA 02.03.2023 (pdf) 191.0 KB

 SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAMU INTERREG POLSKA-SŁOWACJA 17.01.2023 (pdf) 190.0 KB

  SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAMU INTERREG POLSKA-SŁOWACJA 03.01.2023 (pdf) 190.0 KB

 SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAMU INTERREG POLSKA-SŁOWACJA 21.10.2022 (pdf) 226.0 KB

 

Regulamin: 

 Regulamin Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 (27.06.2023) (pdf) 228.0 KB - obowiązujący od 27.06.2023

 Regulamin Komitetu Monitorującego programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 (2.12.2022) (pdf) 234.0 KB - obowiązujący od 2.12.2022 do 27.06.2023

 Regulamin Komitetu Monitorującego programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 (20.10.2022) (pdf) 234.0 KB - obowiązujący od 20.10.2022 do 1.12.2022

 Załącznik 1. Deklaracja bezstronności i poufności (20.10.2022) (pdf) 166.0 KB

 Załącznik nr 2. i 2.1. Procedura odwoławcza (27.06.2023) (pdf) 180.0 KB - obowiązujący od 27.06.2023

 Załącznik nr 2. i 2.1. Procedura Odwoławcza (15.05.2023) (pdf) 175.0 KB - obowiązujący od 15.05.2023 r. do 27.06.2023

 Załącznik nr 2 i 2.1. Procedura odwoławcza (20.10.2022) (pdf) 206.0 KB - obowiązujący od 20.10.2022 do 14.05.2023

 Załącznik 2.2. Formularz odwołania (27.06.2023) (docx) 54.0 KB  - obowiązujący od 27.06.2023

 Załącznik 2.2 formularz odwołania (20.10.2022) (pdf) 148.0 KB - obowiązujący do 27.06.2023

 

 Zasady refundacji wydatków związanych z podróżą i zakwaterowaniem (pdf) 144.0 KB - obowiązujący od 01.01.2023 

 Zasady refundacji wydatków związanych z podróżą i zakwaterowaniem (docx) 59.0 KB - obowiązujący do 31.12.2022 

 Załącznik nr 1 – Formularz zwrotu kosztów podróży i zakwaterowania (docx) 78.0 KB

 Załącznik nr 2 - Ewidencja przebiegu pojazdu (docx) 85.0 KB - obowiązujący od 16.01.2023 

 Załącznik nr 2 – Ewidencja przebiegu pojazdu (docx) 85.0 KB - obowiązujący do 15.01.2023 

 

Protokoły z posiedzeń KM: 

 Protokół z IV posiedzenia Komitetu Monitorującego 26-27.06.2023 (pdf) 352.0 KB

 Protokół z III posiedzenia Komitetu Monitorującego 26.05.2023 (pdf) 177.0 KB

 Protokół z II posiedzenia Komitetu Monitorującego 1-2.12.2022 (pdf) 222.0 KB

 Protokół z I posiedzenia Komitetu Monitorujacego 20.10.2022.pdf (pdf 257 KB )