Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Wspólny Sekretariat Techniczny

ul. Halicka 9

31 - 036 Kraków

 tel. +48 12 444 15 00

kontakt@plsk.eu

czynne w godzinach 8.15 - 16.15

Pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego są dostępni w kontakcie telefonicznym w wyznaczonych godzinach, tj.: 09:00-11:00 oraz 14:00-15:30.

Uwaga! W okresie od 16 marca 2020 do odwołania pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego będą pracować zdalnie. W związku z powyższym prosimy o kontaktowanie się drogą mailową. Istnieje również możliwość umówienia spotkania w formie online. 
 

Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego

Krzysztof Kaczmarek
Kierownik WST 
tel. +48 12 444 15 01
e-mail: kkaczmarek@plsk.eu 

 

Zespół ds. programu

Martina Bakoňová
Koordynatorka zespołu ds. Programu
tel. +48 12 444 15 03
e-mail: mbakonova@plsk.eu

Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł
tel. +48 12 444 15 06
e-mail: apiwowarczyk-bargiel@plsk.eu

Martina Šlosárová
e-mail: mslosarova@plsk.eu

Marta Gawlik
tel. +48 12 444 14 03
e-mail: mgawlik@plsk.eu

 

Informacja i promocja

Aleksandra Gierat
tel. +48 12 444 15 04
e-mail: agierat@plsk.eu

 

Zespół ds. projektów

Jolanta Horowska 
Koordynatorka zespołu ds. projektów 
tel. +48 12 444 15 07
e-mail: jhorowska@plsk.eu

Sabina Sierpińska
tel. +48 12 444 15 16
e-mail: ssierpinska@plsk.eu

Agnieszka Skrzypek
tel. +48 12 443 13 98
e-mail: askrzypek@plsk.eu

Renata Bafia

tel. +48 12 444 15 09
e-mail: rbafia@plsk.eu
 

Justyna Krupnik

czasowo nieobecna

 

Pavol Škulaví

tel. +48 12 444 15 02
e-mail: pskulavik@plsk.eu

 

Aleksandra Kurzydym
tel. +48 12 444 15 05
e-mail: akurzydym@plsk.eu

 

Irina Ledchenkova
tel. +48 12 444 15 08
e-mail: iledchenkova@plsk.eu

 

Grzegorz Łabuz
tel. +48 12 443 13 97
e-mail: glabuz@plsk.eu

 

Stanowisko ds. administracji:

Aleksandra Stępień
tel. +48 12 444 15 00
e-mail: astepien@plsk.eu


Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

W ramach Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej informacji na temat programu udziela: 

Agnieszka Lubieńska 
tel.: +48 22 273 81 74, fax: +48 22 273 81 47 
e-mail: agnieszka.lubienska@mfipr.gov.pl

 

W zakresie Funduszu Mikroprojektów:

Barbara Serbinowska
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
tel.: +48 22 273 81 82
e-mail: barbara.serbinowska@mfipr.gov.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości:

nieprawidlowosciEWT@mfipr.gov.pl

 

Ikona - Znajdź punkt informacyjny  Znajdź Punkt informacyjny

 

Skontaktuj się z właściwym kontrolerem

W Polsce funkcje kontrolerów pełnią: Wojewoda Małopolski, Wojewoda Podkarpacki oraz Wojewoda Śląski. Kontroler co do zasady przeprowadza kontrolę tych partnerów, którzy mają swoją siedzibę na terenie województwa właściwego dla Wojewody pełniącego funkcję kontrolera.

Na Słowacji funkcję kontrolera pełni Departament Kontroli Wdrażania Programów Współpracy Transgranicznej SK-HU, PL-SK i ENI lub Departament Audytu i Kontroli Zamówień Publicznych Programów Współpracy Transgranicznej Ministerstwa Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej.

Małopolski Urząd Wojewódzki

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

Osoba do kontaktu:

Stanisław Pajor

spaj@malopolska.uw.gov.pl

tel.: +48 12 39 21 602

 

Śląski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

Osoba do kontaktu: Grzegorz Wieniewski

wieniewskig@katowice.uw.gov.pl

tel. +48 32 207 74 26

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

Osoby do kontaktu:

Marcin Migut

mmigut@rzeszow.uw.gov.pl

tel: +48 17 86 71 511

Janusz Kocemba

 jkocemba@rzeszow.uw.gov.pl

 tel.+48 17 86 71 509

 

Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej

Račianska 153/A

P. O. Box 1

830 03 Bratislava 33

Osoba do kontaktu: Ing. Lea Malá

e-mail: Lea.Mala@vicepremier.gov.sk

tel: +421 2 5831 7458