Kontakt

Wspólny Sekretariat Techniczny

Program Interreg V-A

Polska-Słowacja 2014-2020

 ul. Halicka 9

31 - 036 Kraków

 tel.  +48 12 444 15 00,  

tel./fax  +48 12 294 60 87,  

kontakt@plsk.eu

czynne w godzinach 8.15 - 16.15

Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego:

Dominika Wieczorek

 

Zespół ds. programu

Katarina Ďuranová

tel. +48 12 444 14 03
e-mail: kduranova@plsk.eu

 

Karolina Rzepecka

tel. +48 12 444 15 18
e-mail: krzepecka@plsk.eu 

Peter Repka
Administrator Lokalnego Systemu IT i SL2014
Specjalista ds. projektowych
tel. +48 12 443 13 97
e-mail: prepka@plsk.eu 

 

Informacja i promocja

Barbara Milewska
tel. +48 12 444 15 05
e-mail: bmilewska@plsk.eu  

Katarzyna Jakubowska
tel. +48 12 444 15 04
e-mail: kjakubowska@plsk.eu 

 

Zespół ds. projektów

Martina Bakoňová
Koordynatorka zespołu ds. projektów 
tel. +48 12 444 15 03
e-mail: mbakonova@plsk.eu

Sabina Sierpińska
tel. +48 12 444 15 16
e-mail: ssierpinska@plsk.eu

Agnieszka Skrzypek
tel. +48 12 443 13 98
e-mail: askrzypek@plsk.eu

Karina Žáková
tel. +48 12 444 15 09
e-mail: kzakova@plsk.eu
 

Stanowisko ds. administracji:

Renata Bafia

tel. +48 12 444 15 00

fax. +48 (0) 12 294 60 87
e-mail: rbafia@plsk.eu
 

 

Zgłaszanie nieprawidłowości:

nieprawidlowosci.EWT@mr.gov.pl

 

Znajdź punkt informacyjny  Znajdź Punkt informacyjny

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z WŁAŚCIWYM KONTROLEREM

W Polsce funkcje kontrolerów pełnią: Wojewoda Małopolski, Wojewoda Podkarpacki oraz Wojewoda Śląski. Kontroler co do zasady przeprowadza kontrolę tych partnerów, którzy mają swoją siedzibę na terenie województwa właściwego dla Wojewody pełniącego funkcję kontrolera.

Na Słowacji funkcję kontrolera pełni Departament Programów Współpracy Transgranicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej.

Skontaktuj się z właściwym dla siebie kontrolerem

Małopolski Urząd Wojewódzki

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

Osoba do kontaktu:

Stanisław Pajor

spaj@malopolska.uw.gov.pl

tel.: +48 12 39 21 602

 

Śląski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

Osoba do kontaktu: Grzegorz Wieniewski

wieniewskig@katowice.uw.gov.pl

tel. +48 32 207 74 26

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

Osoby do kontaktu:

Barbara Zubrzycka

bzubrzycka@rzeszow.uw.gov.pl

tel: +48 17 86 71 511

Janusz Kocemba

 jkocemba@rzeszow.uw.gov.pl

 tel.+48 17 86 71 509

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Račianska 153/A

P. O. Box 1

830 03 Bratislava 33

Osoba do kontaktu: Ing. Lea Malá

e-mail: lea.mala@land.gov.sk

tel: +421 2 5831 7458