Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Masz pytanie dotyczące aktualnie prowadzonych naborów? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 obrazek Lista pytań i odpowiedzi

Planujesz zrealizować projekt, chcesz uzyskać szczegółowe informacje, skonsultować pomysł i zarys projektu lub masz pytanie, które nie znalazło sie na liście pytań i odpowiedzi?

Zapraszamy do kontaktu w pierwszej kolejności z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi w Twoim regionie.  

Ikona - Znajdź punkt informacyjny  Znajdź Punkt informacyjny

 

Województwo Małopolskie

Regionalny Punkt Kontaktowy

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72

30-552 Kraków

www.malopolska.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna-w-malopolsce

Osoby do kontaktu

Grzegorz First

tel.: +48 12 29 90 634

e-mail: grzegorz.first(at)umwm.malopolska.pl  

Dorota Leśniak

tel.: +48 12 29 90 671

e-mail: dorota.lesniak(at)umwm.malopolska.pl

 

Województwo Podkarpackie

Regionalny Punkt Kontaktowy

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Ł. Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

www.ewt.podkarpackie.pl

Osoby do kontaktu

Marek Rainer

tel.: +48 17 747 64 29

e-mail: m.rainer(at)podkarpackie.pl

Mateusz Pryk

tel.: +48 17 747 64 25

e-mail: m.pryk(at)podkarpackie.pl

 

Województwo Śląskie

Urząd Marszałkowski

Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

www.ewt.slaskie.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy

w Bielsku-Białej

ul. Piastowska 40

43-300 Bielsko – Biała

Osoba do kontaktu

Bożena Mendrek - Gańczarczyk

tel.: +48 33 485 32 84

e-mail: bozena.ganczarczyk(at)slaskie.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy

w Katowicach

ul. Wita Stwosza 3

40-035 Katowice

Osoba do kontaktu

Ewelina Sosnowska

tel.: +48 32 77 44 038

e-mail: ewelina.sosnowska(at)slaskie.pl

 

Region samorządowy Prešov

Regionalny Punkt Kontaktowy w Preszowie

Wyższa Jednostka Terytorialna Prešov

Namiestie mieru 2

080 01 Presov

Republika Słowacka

www.po-kraj.sk

Osoby do kontaktu

Jana Repel'ová 

tel.:  +421 51/ 7081 543

e-mail: jana.repelova(at)psk.sk

Lucia Mačupová 

tel.:  +421 51/ 7081 525

e-mail: lucia.macupova(at)psk.sk

 

Region samorządowy Žilina

Regionalny Punkt Kontaktowy w Żylinie

Wyższa Jednostka Terytorialna Žilina

Komenského 48,

011 09 Žilina

Republika Słowacka

www.zilinskazupa.sk

Osoby do kontaktu

Andrea Cúthová

e-mail: andrea.cuthova(at)zilinskazupa.sk

tel: +421 41 50 32 155

Tomáš Bela

e-mail: tomas.bela(at)zilinskazupa.sk

tel: +421 50 32 314

Silvia Habovštiaková

e-mail: silvia.habovstiakova(at)zilinskazupa.sk

tel: +421 50 32 307; +421 905 595 497

 

W przypadku potrzeby konsultacji ze Wspólnym Sekretariatem – zapraszamy do kontaktu z pracownikami WS: 

  • mailowo pod adresem kontakt@plsk.eu, 

  • telefonicznie w wyznaczonych godzinach, tj.: 09:00-11:00 oraz 14:00-15:30. 

Istnieje możliwość zorganizowania spotkania konsultacyjnego w siedzibie WS lub online we wtorki i czwartki od 10:00 do 14:00. Termin i formę spotkania prosimy ustalać mailowo pod adresem kontakt@plsk.eu

Wspólny Sekretariat Techniczny

ul. Halicka 9

31-036 Kraków

Uwaga: wejście do budynku w Krakowie przy ul. Halickiej 9 odbywa się po schodach. Osoby mające problem z poruszaniem się mogą poprosić o uruchomienie platformy, zgłaszając prośbę do recepcji budynku.

 tel. +48 12 444 15 00

e-mail: kontakt(at)plsk.eu

czynne w godzinach 8:15 - 16:15

Pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego są dostępni w kontakcie telefonicznym w wyznaczonych godzinach, tj.: 10:00-13:00.

 

Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego

Katarzyna Surma
Kierownik WST 

tel. +48 12 444 15 01 
e-mail: ksurma(at)plsk.eu

 

Zespół ds. programu

Marta Gawlik 
Koordynatorka zespołu ds. programu

tel. +48 782 139 128
e-mail: mgawlik(at)plsk.eu

Grzegorz Pyjos
tel. +48 12 444 15 14 
email: gpyjos(at)plsk.eu

Joanna Kuklewicz-Kasztelan
tel. +48 12 444 15 07 
email: jkasztelan(at)plsk.eu

Daniel Bieszczad
tel. +48 12 444 14 03
email: dbieszczad(at)plsk.eu

Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł czasowo nieobecna

Martina Šlosárová
czasowo nieobecna

Informacja i promocja

Piotr Biel
tel. +48 12 444 15 04
e-mail: pbiel(at)plsk.eu 

Anna Motyka
tel. +48 12 444 15 03
e-mail: amotyka(at)plsk.eu 

Zespół ds. projektów

Pavol Škulavík
Koordynator zespołu ds. projektów 
tel. +48 12 444 15 02
e-mail: pskulavik(at)plsk.eu

Agnieszka Skrzypek
tel. +48 12 443 13 98
e-mail: askrzypek(at)plsk.eu

Sabina Sierpińska
tel. +48 12 444 15 16
e-mail: ssierpinska(at)plsk.eu

Renata Bafia-Czerwiec
tel. +48 12 444 15 09
e-mail: rbafia(at)plsk.eu

Aleksandra Kurzydym
tel. +48 12 444 15 05
e-mail: akurzydym(at)plsk.eu

Irina Ledchenkova
tel. +48 12 444 15 08
e-mail: iledchenkova(at)plsk.eu

Grzegorz Łabuz
tel. +48 12 443 13 97
e-mail: glabuz(at)plsk.eu

Justyna Krupnik  
tel. +48 12 444 15 06
e-mail: jkrupnik(at)plsk.eu

Jolanta Horowska
czasowo nieobecna

Stanowisko ds. administracji

Aleksandra Stępień
tel. +48 12 444 15 00
e-mail: astepien(at)plsk.eu

Osoba kontaktowa w sprawach SL2014 - Agnieszka Skrzypek
Osoba kontaktowa w sprawach generatora wniosków - Irina Ledchenkova

Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

W ramach Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej informacji na temat programu udziela: 

Agnieszka Lubieńska 
tel.: +48 22 273 81 74, fax: +48 22 273 81 47 
e-mail: agnieszka.lubienska(at)mfipr.gov.pl

 

W zakresie Funduszu Mikroprojektów:

Barbara Serbinowska
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
tel.: +48 22 273 81 82
e-mail: barbara.serbinowska(at)mfipr.gov.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości:

nieprawidlowosciEWT(at)mfipr.gov.pl

 

Skontaktuj się z właściwym kontrolerem

W Polsce funkcje kontrolerów pełnią: Wojewoda Małopolski, Wojewoda Podkarpacki oraz Wojewoda Śląski. Kontroler co do zasady przeprowadza kontrolę tych partnerów, którzy mają swoją siedzibę na terenie województwa właściwego dla Wojewody pełniącego funkcję kontrolera.

Na Słowacji funkcję kontrolera pełni Departament Kontroli Wdrażania Programów Współpracy Transgranicznej SK-HU, PL-SK i ENI lub Departament Audytu i Kontroli Zamówień Publicznych Programów Współpracy Transgranicznej Ministerstwa Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej.

Małopolski Urząd Wojewódzki

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

Osoba do kontaktu

Stanisław Pajor

spaj(at)malopolska.uw.gov.pl

tel.: +48 12 39 21 602

Śląski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

Osoba do kontaktu

Grzegorz Wieniewski

wieniewskig(at)katowice.uw.gov.pl

tel. +48 32 207 74 26

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

Osoby do kontaktu

Marcin Migut

mmigut(at)rzeszow.uw.gov.pl

tel: +48 17 86 71 511

Janusz Kocemba

 jkocemba(at)rzeszow.uw.gov.pl

 tel. +48 17 86 71 509

 

Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej

Pribinowa 4195/25

811 09 Bratysława

Republika Słowacji

Osoba do kontaktu

Marek Filip

e-mail: marek.filip(at)mirri.gov.sk

tel: +421 2 2092 8771