Kontakt

Wspólny Sekretariat Techniczny

Program Interreg V-A

Polska-Słowacja 2014-2020

 ul. Halicka 9

31 - 036 Kraków

 tel.  +48 12 444 15 00,  

tel./fax  +48 12 294 60 87,  

kontakt@plsk.eu

czynne w godzinach 8.15 - 16.15

Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego:

Dominika Wieczorek

Zespół ds. programu

Katarzyna Surma
Koordynatorka zespołu ds. programu
tel. +48 12 444 15 07 
e-mail:  ksurma@plsk.eu

Martina Šlosárová
Specjalistka ds. programu
Nieobecność długoterminowa 

Katarína Ďuranová
Specjalistka ds. programu
tel.+48 12 444 14 03 
e-mail: kduranova@plsk.eu

Katarzyna Piecuch
Specjalistka ds. Funduszu mikroprojektów
(tymczasowo administratorka SL2014)
tel. +48 12 444 15 04
e-mail kpiecuch@plsk.eu

Jacek Peszko
Specjalista ds. informacji i promocji
tel. +48 12 444 15 05
e-mail: jpeszko@plsk.eu 

Zespół ds. projektów:

Jolanta Horowska
Koordynatorka zespołu ds. projektów
Nieobecność długoterminowa 

Martina Bakoňová
Specjalistka ds. projektowych
tel. +48 12 444 15 03
e-mail: mbakonova@plsk.eu

Dorota Leśniak
Specjalistka ds. projektowych
tel. +48 12 444 15 02
e-mail:  dlesniak@plsk.eu

Monika Gładyszek
Specjalistka ds. projektowych
tel. +48 12 444 15 06
e-mail: mgladyszek@plsk.eu

Paulina Walska
Specjalistka ds. projektowych
tel. +48 12 444 15 09
e-mail: pwalska@plsk.eu

Piotr Warzocha
Specjalista ds. projektowych
tel. +48 12 443 13 98
e-mail: pwarzocha@plsk.eu

Karolina Rzepecka
Specjalistka ds. finansowych
(tymczasowo administratorka Generatora wniosków)
tel. +48 12 444 15 18
e-mail: krzepecka@plsk.eu 

Sekretariat:

Sabina Sierpińska

Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych
tel. +48 12 444 15 00
fax: +48 (0) 12 294 60 87
e-mail: ssierpinska@plsk.eu

Zgłaszanie nieprawidłowości:

nieprawidlowosci.EWT@mr.gov.pl

 

Znajdź punkt informacyjny  Znajdź Punkt informacyjny

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z WŁAŚCIWYM KONTROLEREM

W Polsce funkcje kontrolerów pełnią: Wojewoda Małopolski, Wojewoda Podkarpacki oraz Wojewoda Śląski. Kontroler co do zasady przeprowadza kontrolę tych partnerów, którzy mają swoją siedzibę na terenie województwa właściwego dla Wojewody pełniącego funkcję kontrolera.

Na Słowacji funkcję kontrolera pełni Departament Programów Współpracy Transgranicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej.

Skontaktuj się z właściwym dla siebie kontrolerem

Małopolski Urząd Wojewódzki

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

Osoba do kontaktu:

Stanisław Pajor

spaj@malopolska.uw.gov.pl

tel.: +48 12 39 21 602

 

Śląski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

Osoba do kontaktu: Grzegorz Wieniewski

wieniewskig@katowice.uw.gov.pl

tel. +48 32 20 77 835

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

Osoby do kontaktu:

Barbara Zubrzycka

bzubrzycka@rzeszow.uw.gov.pl

tel: +48 17 86 71 511

Janusz Kocemba

 jkocemba@rzeszow.uw.gov.pl

 tel.+48 17 86 71 509

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Račianska 153/A

P. O. Box 1

830 03 Bratislava 33

Osoba do kontaktu: Ing. Lea Malá

e-mail: lea.mala@land.gov.sk

tel: +421 2 5831 7458