Kontakt

Wspólny Sekretariat Techniczny

Program Interreg V-A

Polska-Słowacja 2014-2020

 ul. Halicka 9

31 - 036 Kraków

 tel.  +48 12 444 15 00,  

tel./fax  +48 12 294 60 87,  

kontakt@plsk.eu

czynne w godzinach 8.15 - 16.15

Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 27 maja 2019 r. pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego będą dostępni w kontakcie telefonicznym w wyznaczonych godzinach, tj.: 09:00-11:00 oraz 14:00-15:30.

Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego

Krzysztof Kaczmarek
p.o. Kierownika WST 
tel. +48 12 444 15 01
e-mail: kkaczmarek@plsk.eu 

 

Zespół ds. programu

Martina Bakoňová
Koordynatorka zespołu ds. Programu
tel. +48 12 444 15 03
e-mail: mbakonova@plsk.eu

 

Karolina Rzepecka

tel. +48 12 444 15 18
e-mail: krzepecka@plsk.eu

 

 

Informacja i promocja

Aleksandra Gierat
tel. +48 12 444 15 04
e-mail: agierat@plsk.eu

 

Zespół ds. projektów

Jolanta Horowska 
Koordynatorka zespołu ds. projektów 
tel. +48 12 444 15 07
e-mail: jhorowska@plsk.eu

Sabina Sierpińska
tel. +48 12 444 15 16
e-mail: ssierpinska@plsk.eu

Agnieszka Skrzypek
tel. +48 12 443 13 98
e-mail: askrzypek@plsk.eu

Renata Bafia

tel. +48 12 444 15 09
e-mail: rbafia@plsk.eu
 

Justyna Krupnik

tel. +48 12 433 13 97
e-mail: jkrupnik@plsk.eu

 

Pavol Škulaví

tel. +48 12 444 15 02
e-mail: pskulavik@plsk.eu

 

 

Stanowisko ds. administracji:

Aleksandra Stępień-Liszka

tel. +48 12 444 15 00

fax. +48 (0) 12 294 60 87
e-mail: astepienliszka@plsk.eu

 

 

Zgłaszanie nieprawidłowości:

nieprawidlowosci.EWT@mr.gov.pl

 

Znajdź punkt informacyjny  Znajdź Punkt informacyjny

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z WŁAŚCIWYM KONTROLEREM

W Polsce funkcje kontrolerów pełnią: Wojewoda Małopolski, Wojewoda Podkarpacki oraz Wojewoda Śląski. Kontroler co do zasady przeprowadza kontrolę tych partnerów, którzy mają swoją siedzibę na terenie województwa właściwego dla Wojewody pełniącego funkcję kontrolera.

Na Słowacji funkcję kontrolera pełni Departament Programów Współpracy Transgranicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej.

Skontaktuj się z właściwym dla siebie kontrolerem

Małopolski Urząd Wojewódzki

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

Osoba do kontaktu:

Stanisław Pajor

spaj@malopolska.uw.gov.pl

tel.: +48 12 39 21 602

 

Śląski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

Osoba do kontaktu: Grzegorz Wieniewski

wieniewskig@katowice.uw.gov.pl

tel. +48 32 207 74 26

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

Osoby do kontaktu:

Marcin Migut

mmigut@rzeszow.uw.gov.pl

tel: +48 17 86 71 511

Janusz Kocemba

 jkocemba@rzeszow.uw.gov.pl

 tel.+48 17 86 71 509

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Račianska 153/A

P. O. Box 1

830 03 Bratislava 33

Osoba do kontaktu: Ing. Lea Malá

e-mail: lea.mala@land.gov.sk

tel: +421 2 5831 7458