Drodzy wnioskodawcy Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027,

w zakładce znajdziecie materiały szkoleniowe przygotowane przez Wspólny Sekretariat Techniczny

Wniosek o dofinansowanie - System WOD2021

Filmy szkoleniowe

Filmy w języku polskim z napisami w języku polskim i słowackim dotyczą tworzenia wniosku o dofinansowanie w systemie WOD2021.

 1. Gdzie szukać informacji o WOD2021? - kliknij tutaj aby obejrzeć film

 2. Jak utworzyć nowy wniosek w systemie WOD2021? - kliknij tutaj aby obejrzeć film

 3. Jak wypełnić zakładkę informacje o projekcie? - kliknij tutaj aby obejrzeć film

 4. Jak wypełnić zakładkę wnioskodawca i realizatorzy? - kliknij tutaj aby obejrzeć film

 5. Jak wypełnić zakładkę wskaźniki projektu? - klknij tutaj aby obejrzeć film

 6. Jak utworzyć zadania w projekcie? - kliknij tutaj aby obejrzeć film

 7. Jak stworzyć budżet projektu? - kliknij tutaj aby obejrzeć film

 8. Jak wypełnić zakładkę źródła finansowania? - kliknij tutaj aby obejrzeć film

 9. Jak wypełnić zakładkę analiza ryzyka? - kliknij tutaj aby obejrzeć film

 10. Jak wypełnić zakładkę dodatkowe informacje? - kliknij tutaj aby obejrzeć film

 11. Jak wypełnić zakładkę załączniki? - kliknij tutaj aby obejrzeć film

 12. Wysyłka wniosku o dofinansowanie? - kliknij tutaj aby obejrzeć film

 

Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

Prezentacje

 Szkolenie Bioróżnorodność i Klimat styczeń 2023 (pdf) 1.34 MB

 

Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze

Prezentacje

 Szkolenie Poprawa jakości infrastruktury drogowej styczeń 2023 (pdf) 1.29 MB

 

Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza