Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać planowane i ogłoszone nabory wniosków w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy, to złóż wniosek elektronicznie za pomocą generatora wniosków .

Indykatywny harmonogram naborow II tura 2017/2018

Harmonogram naborów na projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na 2016 rok

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:

Form
+(companyId:10155) +(groupId:15954) +(entryClassName:com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle +(head:true) +(status:0)) +((ddmStructureKey:16042)) +((ddm/10891/poczatek_pl_PL:[1010099999999 TO 2999010199999999]) (ddm/10891/koniec_pl_PL:[1010099999999 TO 2999010199999999]) (+(ddm/10891/poczatek_pl_PL:[0 TO 1010099999999]) +(ddm/10891/koniec_pl_PL:[2999010199999999 TO 29991201000000])))
Dostępne 17informacji ze wszystkich kategorii