Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać planowane i ogłoszone nabory wniosków w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy, to złóż wniosek elektronicznie za pomocą generatora wniosków .

Indykatywny harmonogram naborow II tura 2017/2018

Harmonogram naborów na projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na 2016 rok