Identyfikacja interesariuszy projektu to jeden z najważniejszych kroków przy opracowaniu koncepcji projektu. Są to osoby, formalne i nieformalne grupy oraz instytucje, które mogą być potencjalnymi odbiorcami produktów lub mogą być zainteresowane tematyką projektu oraz jego efektami. Aktywne zaangażowanie zainteresowanych stron w proces przygotowania projektu, ich współudział i wpływ na dotyczące ich (bezpośrednio lub pośrednio) działania to partycypacja.

W zakładce umieściliśmy materiały pomocne dla potencjalnych wnioskodawców programu Interreg 2021-2027 przy planowaniu partycypacji w projektach.

Procesy partycypacji w Programie

Lp. Nazwa Projektu Termin Partycypacji Adres strony internetowej
1. GreenFilmTourism 2.0 16.03-05.04.2023 r. arrsa.pl/pl/aktualnosci/greenfilmtourism-2-0-zaproszenie-na-konsultacje-spoleczne
2. Na szlaku mistycznych zamków i tajemniczych dworów w Karpatach 02.09-22.09.2023 https://www.velkysaris.sk/id_menu=0&module_action__409328__id_ci=492465#m_409328