Sekcja ta jest przeznaczona dla projektów, którym dofinansowanie zostanie/zostało udzielone na zasadach pomocy publicznej. Zawiera informacje oraz dokumenty niezbędne na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie oraz informacje użyteczne w trakcie realizacji projektu.