Zakładka zawiera dokumenty prawne, programowe i materiały szkoleniowe, przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

Nazwa i numer programu pomocowego nadanego przez Komisję Europejską to:

Title: Pomoc publiczna w ramach programów Interreg na lata 2021–2027

Commission Case Number: SA.111014

Dokumenty:

 Załącznik 06. Poradnik pomocy publicznej i pomoc de minimis (pdf) 429.0 KB

 Rozporządzenie MFiPR 11.12.2022 pomoc publiczna i de minimis Interreg (pdf) 391.0 KB

 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-202 (pdf) 152.0 KB

 GBER (pdf) 925.0 KB

 Rozporządzenie de minimis (pdf) 893.0 KB

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx) 77.0 KB

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (xlsx) 83.0 KB

 Formularz zaświadczenia o udzieleniu pomocy (xlsx) 28.0 KB

Formularz sprawozdania o udzielonej pomocy

Formularz informacji o nieudzieleniu pomocy

 Wzór oświadczenia o pomocy de minimis (doc) 46.0 KB

Materiały szkoleniowe "Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach Interreg"

Materiały zostały przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

Prezentacja:   Szkolenie - Prezentacja Pomoc publiczna MFiPR (pptx) 289.0 KB

 

Filmy szkoleniowe:

Wersja w języku polskim

Szkolenie - cały film - kliknij tutaj

Poszczególne tematy:

 1. Kto to jest beneficjent pomocy publicznej? - przejdź do odcinka
 2. Jakie są przesłanki pomocy publicznej?  - przejdź do odcinka
 3. Które środki finansowe są publiczne? - przejdź do odcinka
 4. Co to jest korzyść ekonomiczna? - przejdź do odcinka
 5. Co to jest selektywność? - przejdź do odcinka
 6. Kiedy występuje zakłócenie konkurencji? - przejdź do odcinka
 7. Kiedy występuje wpływ na wymianę handlową? - przejdź do odcinka
 8. Pomoc publiczna a pomoc de minimis w kontekście przesłanek pomocy - przejdź do odcinka
 9. Co to jest pomoc bezpośrednia i pośrednia? Poziomy występowania poziomy - przejdź do odcinka
 10. Pomoc de minimis - przejdź do odcinka
 11. Pomoc publiczna udzielana na podstawie art. 20 GBER - przejdź do odcinka
 12. Pomoc publiczna udzielana na podstawie art. 20a GBER - przejdź do odcinka
 13. Jakie masz obowiązki, gdy ubiegasz się o pomoc? - przejdź do odcinka
 14. Jakie masz obowiązki, gdy udzielasz pomocy? - przejdź do odcinka
 15. Podsumowanie - przejdź do odcinka

Wersja z napisami w języku polskim:

 1. Kto to jest beneficjent pomocy publicznej? - przejdź do odcinka
 2. Jakie są przesłanki pomocy publicznej?  - przejdź do odcinka
 3. Które środki finansowe są publiczne? - przejdź do odcinka
 4. Co to jest korzyść ekonomiczna? - przejdź do odcinka
 5. Co to jest selektywność? - przejdź do odcinka
 6. Kiedy występuje zakłócenie konkurencji? - przejdź do odcinka
 7. Kiedy występuje wpływ na wymianę handlową? - przejdź do odcinka
 8. Pomoc publiczna a pomoc de minimis w kontekście przesłanek pomocy - przejdź do odcinka
 9. Co to jest pomoc bezpośrednia i pośrednia? Poziomy występowania poziomy - przejdź do odcinka
 10. Pomoc de minimis - przejdź do odcinka
 11. Pomoc publiczna udzielana na podstawie art. 20 GBER  - przejdź do odcinka
 12. Pomoc publiczna udzielana na podstawie art. 20a GBER - przejdź do odcinka
 13. Jakie masz obowiązki, gdy ubiegasz się o pomoc? - przejdź do odcinka
 14. Jakie masz obowiązki, gdy udzielasz pomocy? - przejdź do odcinka
 15. Podsumowanie - przejdź do odcinka

Wersja z napisami w języku słowackim:

Szkolenie - cały film - kliknij tutaj

 1. Kto to jest beneficjent pomocy publicznej? - przejdź do odcinka
 2. Jakie są przesłanki pomocy publicznej?  - przejdź do odcinka
 3. Które środki finansowe są publiczne? - przejdź do odcinka
 4. Co to jest korzyść ekonomiczna? - przejdź do odcinka
 5. Co to jest selektywność? - przejdź do odcinka
 6. Kiedy występuje zakłócenie konkurencji? - przejdź do odcinka
 7. Kiedy występuje wpływ na wymianę handlową? - przejdź do odcinka
 8. Pomoc publiczna a pomoc de minimis w kontekście przesłanek pomocy - przejdź do odcinka
 9. Co to jest pomoc bezpośrednia i pośrednia? Poziomy występowania poziomy - przejdź do odcinka
 10. Pomoc de minimis - przejdź do odcinka
 11. Pomoc publiczna udzielana na podstawie art. 20 GBER  - przejdź do odcinka
 12. Pomoc publiczna udzielana na podstawie art. 20a GBER - przejdź do odcinka
 13. Jakie masz obowiązki, gdy ubiegasz się o pomoc? - przejdź do odcinka
 14. Jakie masz obowiązki, gdy udzielasz pomocy? - przejdź do odcinka
 15. Podsumowanie - przejdź do odcinka