Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia, masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i komunikacyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Zakres takiej informacji obejmuje co najmniej nazwę programu Interreg Polska-Słowacja oraz nazwę funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z którego pochodzą środki.

Należy przy tym używać odpowiednich znaków, wzorów i szablonów graficznych. Ważne są nie tylko same znaki i treść, ale również ich rozmiar, układ i kolorystyka.

Szczegółowy opis obowiązków w zakresie informacji i promocji znajduje się w  Poradniku dla beneficjenta (pdf) 757.0 KB.

Pomocna może być także  Strategia Komunikacji Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (pdf) 744.0 KB.

 Archiwalna wersja Strategii Komunikacji znajduje się  tutaj.

 Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2022 (zmiany zatwierdzone 30.09.2022) (pdf) 356.0 KB

 Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2022 (zatwierdzony 1.12.2020) (pdf) 348.0 KB

 Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2021 (zmiany zatwierdzone 5.07.2021)  (pdf) 308.0 KB

 Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2021 (zatwierdzony 15.12.2020) (pdf) 420.0 KB

 Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2020 (zmiany zatwierdzone 31.08.2020) (pdf) 295.0 KB

 Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2020 (zatwierdzony 10.12.2019) (pdf) 386.0 KB

 Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2019 (zmiany zatwierdzone 6.11.2019) (pdf) 363.0 KB

+(companyId:10155) +(groupId:15954) +(entryClassName:com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle +(head:true) +(status:0)) +((assetCategoryIds:58506)) +((ddmStructureKey:12137)) +(displayDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostępne 1informacja ze wszystkich kategorii