Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia, masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i komunikacyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Zakres takiej informacji obejmuje co najmniej nazwę programu Interreg Polska-Słowacja oraz nazwę funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z którego pochodzą środki.

Należy przy tym używać odpowiednich znaków, wzorów i szablonów graficznych. Ważne są nie tylko same znaki i treść, ale również ich rozmiar, układ i kolorystyka.

Szczegółowy opis obowiązków w zakresie informacji i promocji znajduje się w Poradniku Beneficjenta.

Pomocna może być także Strategia Komunikacji Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.

+(companyId:10155) +(groupId:15954) +(entryClassName:com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle +(head:true) +(status:0)) +((assetCategoryIds:58506)) +((ddmStructureKey:12137)) +(displayDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostępne 1informacja ze wszystkich kategorii