Procedura odwoławcza

Jeśli masz uzasadnione zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia oceny twojego projektu, możesz złożyć odwołanie. Odwołać możesz się wyłącznie w zakresie zgodności oceny projektu z obowiązującymi w programie procedurami.

Odwołanie może złożyć wyłącznie Partner Wiodący lub beneficjent Funduszu Małych Projektów.

Odwołanie w języku polskim i słowackim wraz z załącznikami składasz na właściwym formularzu i wysyłasz drogą elektroniczną do WS.

Formularz pobierzesz tutaj -  Formularz odwołania (docx) 54.0 KB

Masz na to 15 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po otrzymaniu pisma WS informującego o wyniku oceny projektu lub o decyzji KM o wyborze projektu.

Odwołania rozpatruje Komisja Odwoławcza złożona z przedstawicieli IZ IK, oraz KM. Pracom Komisji przewodniczy przedstawiciel IZ.

Decyzja Komisji w sprawie odwołania jest ostateczna.

Szczegółowe zasady składania odwołań znajdziesz w  Procedurze odwoławczej (pdf) 211.0 KB