Program 2021-2027

Przedstawiamy informacje na temat prac nad przygotowaniem przyszłej perspektywy programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

 

Posiedzenia Grupy Roboczej

Grupa Robocza składa się z przedstawicieli instytucji zarządzających programem INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, tj. przedstawicieli Instytucji Zarządzającej (IZ) – polskiego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucji Krajowej (IK) – słowackiego Ministerstwa Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej, a także polskich i słowackich instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Do udziału w posiedzeniach GR zapraszany jest także i może w nich uczestniczyć przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.

 

X posiedzenie Grupy Roboczej
 

IX posiedzenie Grupy Roboczej

Grupa Robocza przyjęła zbiorczą logikę interwencji dla programu (IV – VIII spotkania)

Warsztaty Grupy Roboczej

III posiedzenie Grupy Roboczej

Zapowiedź III posiedzenia Grupy Roboczej

II posiedzenie Grupy Roboczej

Zapowiedź I posiedzenia Grupy Roboczej