W tej części serwisu znajdziesz roczne sprawozdania z postępów realizacji programu, przeczytasz opracowania i analizy dotyczące programu.

Form
+(companyId:10155) +(groupId:15954) +(entryClassName:com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle +(head:true) +(status:0)) +((assetCategoryIds:49680) (assetCategoryIds:49676) (assetCategoryIds:49677) (assetCategoryIds:49678) (assetCategoryIds:49679)) +((ddmStructureKey:13574)) +(displayDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostępne 11informacji ze wszystkich kategorii