W ramach programu kwalifikowalne wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu są refundowane. Partner projektu najpierw musi ponieść wydatek i to udokumentować, i po potwierdzeniu ich kwalifikowalności przez kontrolera możliwy jest zwrot poniesionych kosztów. W tej sekcji znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego rozliczania realizowanego projektu.

 

Przyjęcie projektu do realizacji i podpisanie umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które zostaną przedstawione do refundacji w trakcie realizacji projektu, będą kwalifikować się do współfinansowania. Jest sprawdzane, czy dany wydatek został poniesiony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków można znaleźć w zakładce Zapoznaj się z dokumentami.

Dofinansowanie może być cofnięte, jeżeli okaże się że realizujesz projekt niezgodnie z założeniami, o których pisałeś we wniosku lub nie osiągnąłeś zamierzonego celu. Całość lub część dofinansowania będziesz też musiał zwrócić jeżeli nie dochowasz obowiązujących procedur związanych na przykład z wyborem dostawców lub usługodawców.