7.12.2020 Komitet Monitorujący podjął decyzję (18/2020) w sprawie zatwierdzenia rozwiązania systemowego w zakresie wykorzystania środków w 2. osi priorytetowej programu „Zrównoważony transport transgraniczny”.

 

Rozwiązanie zakłada możliwość przeznaczenia wolnych środków oraz oszczędności poprzetargowych na pokrycie różnic przetargowych z oszczędności danego projektu lub/i dofinansowanie dodatkowego zakresu rzeczowego projektów, które są w trakcie realizacji. Rozwiązanie to przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków covid-19 oraz pozwoli wzmocnić efekty dofinansowanych projektów.

Wykorzystanie będzie możliwe w dwóch wariantach:

  1. wykorzystanie własnych oszczędności projektowych
  2. wykorzystanie środków dostępnych w osi (wolne środki oraz niewykorzystane oszczędności z innych projektów)