Sekcja ta jest przeznaczona dla projektów, którym dofinansowanie zostanie/zostało udzielone na zasadach pomocy publicznej. Zawiera informacje oraz dokumenty niezbędne na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie oraz informacje użyteczne w trakcie realizacji projektu.

+(companyId:10155) +(groupId:15954) +(entryClassName:com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle +(head:true) +(status:0)) +((assetCategoryIds:46137)) +((ddmStructureKey:12137)) +(displayDate:[1010099999999 TO 2999010199999999])
Dostępne 8informacji ze wszystkich kategorii