Sukcesy projektów

Interact przygotował broszurę „Interreg robi różnicę w zrównoważonym transporcie. Pośród wymienionych projektów (realizowanych przez 9 programów Interreg), znalazły się 2 polsko-słowackie projekty Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych” oraz „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”.

Broszura znajduje się na stronie Interactu.