Sukcesy projektów

Program Interreg Polska-Słowacja rozpoczął celebrowanie 30-lecia Interreg od mocnego akcentu! Komisja Europejska planuje we współpracy z INTERACT zorganizowanie wystawy oraz wydanie publikacji "30 projects for 30 years of Interreg", w której znajdzie się jeden z naszych projektów!

 

Projekt „Rewitalizacja beskidzkich lasów na polsko-słowackim pograniczu” został wybrany przez Komisję Europejską na objazdową wystawę i do elektronicznej publikacji promującej międzynarodową współpracę.

O projekcie:

W latach 2006-2008 rozległe kompleksy leśne na obszarze Beskidów, na skutek suszy i wiatru, zostały znacząco osłabione. Stan ten uległ dodatkowemu pogorszeniu, gdy najbardziej popularny w lesie gatunek drzewa – świerk - zaatakował  kornik i grzyby, w konsekwencji doprowadzając do jego masowego wymierania.

Problemy dotykające drzewostan po polskiej stronie granicy w równej mierze doświadczane były po stronie słowackiej. Jedynie wspólne sąsiedzkie zaangażowanie w poprawę stanu lasów porastających Beskidy miało szansę na powodzenie.

Dlatego w 2009 roku rozpoczęto trzyletni projekt angażujący polskich i słowackich leśników. Jego celem było zachowanie i ochrona bogatego dziedzictwa przyrodniczego Beskidów po obu stronach granicy. Gro działań skupiło się na tzw. przebudowie zamierających świerczyn. Oznaczało to zmianę składu gatunkowego drzewostanów, poprzez założenie nowych upraw, ich pielęgnację i ochronię przed zwierzyną. W ramach projektu przebudowano 1970 hektarów drzewostanów, w tym po stronie polskiej 1249 hektarów.  

Dodatkowym osiągnięciem projektu było wytyczenie transgranicznej ścieżki edukacyjnej - "Beskidzka zielona ścieżka". Na ponad 32-kilometrowej trasie przygotowano liczne miejsca odpoczynku, a także ustawiono tablice informacyjno-edukacyjne. Obecnie ścieżka jest wspaniałym świadectwem zrealizowanego projektu oraz źródłem informacji o walorach przyrodniczych Beskidów.

    Polsko-słowacki projekt wybrany przez Komisję Europejską do wystawy i publikacji Polsko-słowacki projekt wybrany przez Komisję Europejską do wystawy i publikacji Polsko-słowacki projekt wybrany przez Komisję Europejską do wystawy i publikacji Polsko-słowacki projekt wybrany przez Komisję Europejską do wystawy i publikacji Polsko-słowacki projekt wybrany przez Komisję Europejską do wystawy i publikacji