Sukcesy projektów

 

Trzyosobowa reprezentacja Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja wzięła udział w jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczo – politycznych regionu Europy Środkowo – Wschodniej – Forum Ekonomicznym w Krynicy. Tegoroczne, XXVIII Forum, odbywające się w dniach 4 – 6 września, zgromadziło znanych przedstawicieli świata polityki, biznesu i mediów i pozwoliło zaproszonym gościom na zapoznanie się z ich opiniami dzięki bogatemu programowi paneli dyskusyjnych.

W różnorodnej tematyce paneli nie zabrakło tych poruszających bliskie nam kwestie – dylematy współpracy terytorialnej i rozwoju pogranicza. O rezultatach projektów infrastrukturalnych, wpływie interkulturowości na rozwój pogranicza oraz o wyrównywaniu różnic społeczno – gospodarczych na obszarze pogranicza debatowano w trakcie panelu „Współpraca transgraniczna na południowej i zachodniej granicy Polski”, moderowanego przez Kierowniczkę Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Polska – Słowacja – Panią Dominikę Wieczorek. Głos w dyskusji nad tematem zabrali Panowie: Rafał Baliński – Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Stefan Bielak – Burmistrz Miasta Spisska Bela, Krzysztof Kolanowski i Paweł Kurant – reprezentujący Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Polska – Saksonia oraz Dawid Lasek – Prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Panel ten, zorganizowany przez Program Interreg Polska – Słowacja, pozwolił na interesującą wymianę opinii pomiędzy prelegentami natomiast w przypadku zgromadzonej publiczności mamy nadzieję, że przyczynił się do wzrostu zainteresowania tematyką pogranicza.

Ważnym wydarzeniem tegorocznego Forum była uroczystość wręczenia nagród dla projektów karpackich, gdzie uhonorowane zostały dwa wyróżniające się projekty Programu Interreg Polska – Słowacja: „Szlak Kultury Wołoskiej” oraz „Karpackie niebo”. Dyrektor Centrum Projektów Europejskich Pan Leszek Buller wręczył wyróżnienie za projekt „Szlak Kultury Wołoskiej”, które odebrała, w imieniu licznych partnerów projektu, Pani Agnieszka Pieniążek ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA. Wyróżnione zostało także „Karpackie niebo”, reprezentowane przez polskiego koordynatora projektu Pana Roberta Bury, a nagrodę za nie przyznał Pan Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Przez cały czas trwania Forum można było zapoznać się z informacjami dotyczącymi Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja dzięki obecności ekspertek Programu i dużej ilości materiałów informacyjno – promocyjnych, dostępnych na stanowisku Programu w Pawilonie Nowego Domu Zdrojowego.

    Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy Program Interreg Polska – Słowacja na Forum Ekonomicznym w Krynicy