24. decembra 2021 bude STS ZATVORENÝ

Dovoľujeme si Vás informovať, že Spoločný technický sekretariát programu Interreg VA Poľsko-Slovensko bude zatvorený 24. decembra 2021.