7. januára 2022 bude STS ZATVORENÝ

Dovoľujeme si Vás informovať, že Spoločný technický sekretariát programu Interreg VA Poľsko-Slovensko bude zatvorený 7. januára 2022.