Aké obdobie musí zahŕňať žiadosť o platbu?

Žiadosť o platbu zahŕňa obdobie troch mesiacov od dátumu podpísania zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Výnimkou sú:

  • prvá žiadosť o platbu – zahŕňa obdobie odo dňa začatia vecných aktivít v projekte do 3 mesiacov od dátumu podpísania zmluvy o poskytnutí finančného príspevku;
  • posledná žiadosť o platbu – zahŕňa obdobie odo dňa nasledujúceho po ukončenom predchádzajúcom referenčnom období do dňa dokončenia vecných aktivít v projekte (stanoveného v zmluve o poskytnutí finančného príspevku).