Aké prílohy by mali byť predložené k žiadosti o platbu – budeme predkladať našu prvú žiadosť o platbu a záložka v Informácie s popisom príloh je neaktívna, vrajže už pri predkladaní súhrnnej žiadosti o platbu pre projekt má byť aktívna.

V prípade predkladania súhrnnej žiadosti o platbu pre projekt nie sú prílohy povinnou súčasťou žiadosti.