Aké sú základné povinnosti prijímateľa v oblasti propagácie projektu?

  • Umiestnenie plagátu s informáciami o projekte
  • Informácia o projekte na webovej stránke
    prijímateľa
  • Umiestňovanie informačných a pamätných tabúľ
  • Označenie dokumentov a materiálov vytvorených v rámci projektov
  • Komunikačné aktivity musia obsahovať informáciu o získaní podpory prostredníctvom použitia integrovaného logotypu
  • Informovanie STS o propagačných aktivitách a zasielanie propagačných materiálov.

Podrobnosti možno nájsť v prílohe príručky.