Aké sú zápisy v Príručke pre prijímateľa ohľadne termínov na zasielanie informácií o zmenách v súvislosti s pandémiou COVID-19? Myslím si, že v mnohých prípadoch je tento termín nerealistický, pretože potreba napríklad zmeny termínu školení, workshopy, nie je spôsobené našou vinou. Školy, hranice, kultúrne inštitúcie sú zatvorené. Keby boli otvorené v máji, tak by sme začali s realalizáciou aktivít.

Tento problém bol vysvetlený v Oznámení z dňa 2.4.2012, v ktorom boli zavedené opatrenia týkajúce sa možnosti predkladania žiadosti o zmeny v kratších lehotách, ako sú tie, ktoré sú opísané v kapitole 6.3.2 Príručky pre príjimateľa. Po ukončení projektu však už nie je možné užiadať o zmeny.