Aktualizácia prílohy 8.1 Príručky pre prijímateľa

Chceli by sme Vás informovať, že sme aktualizovali prílohu 8.1 Príručky pre prijímateľa - Podrobné pravidlá zadávania zákaziek v rámci projektu poľským prijímateľom.


Aktualizácie vyplývajú z novely poľského zákona o verejnom obstarávaní.

Dokument je k dispozícii na webovej stránke programu [PL]