Aktualizácia prílohy č. 8.2 Príručky pre prijímateľa k verejnému obstarávaniu pre žiadateľov na slovenskej strane

Aktualizácia prílohy č. 8.2 Príručky pre prijímateľa k verejnému obstarávaniu pre žiadateľov na slovenskej strane

 

Upozorňujeme, že bola aktualizovaná príloha 8.2 Príručky pre prijímateľa k programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020 o verejnom obstarávaní pre žiadateľov na slovenskej strane, ktorá je dostupná na webovej stránke programu. Dokumenty s vyznačenými zmenami sú dostupné na odkaze https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/. Nový dokument je platný od 17.6.2022.