Aký dokument musí prijímateľ predložiť na potvrdenie skutočnosti, že na daný projekt sa nevzťahuje postup hodnotenia vplyvu na životné prostredie?

Otázky týkajúce sa procesu hodnotenia vplyvu na životné prostredie sú upravené v ustanoveniach zákona z 3. októbra 2008 o sprístupňovaní informácií o životnom prostredí a jeho ochrane, účasti komunity na ochrane životného prostredia a o hodnotení vplyvu na životné prostredie (Z. z. z roku 2013, polož. 1235 v znení neskorších predpisov) a v nariadení Rady ministrov z 9. novembra 2010 o projektoch s potenciálne výrazným vplyvom na životné prostredie (Z. z. z roku 2010 č. 213, polož. 1397, v znení neskorších predpisov). Aby ste sa uistili, aké dokumenty sa vyžadujú v danom prípade, kontaktujte GDOŚ (Generálne riaditeľstvo ochrany životného prostredia) alebo RDOŚ (Regionálne riaditeľstvo ochrany životného prostredia), ktoré sú zodpovedané za tento systém v Poľsku.