Bude na slovenskej strane v rámci týchto 15% vlastných nákladov - 10% nákladov hradených zo štátneho rozpočtu?

Áno, v rámci Programu predpokladá sa zabezpečenie financovania zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Národného orgánu. Výška príspevku závisí od druhu inštitúcii a špecifikácie projektu. V prípade projektov generujúcich príjmy alebo takých, na ktoré sa vzťahuje štátna pomoc, táto výška môže byť znížená.