COVID-19 aktuálna informácia o implementácii programu Interreg PL-SK

V súvislosti s odporúčanými preventívnymi opatreniami vykonávajú programové inštitúcie (RO, NO, STS, kontrolóri, RKB, Euroregióny) svoju prácu na diaľku. V súčasnosti to nemá vplyv na spôsob a načasovanie prijatých rozhodnutí.

 

V prípade žiadostí o zmenu a žiadostí o platbu sa riadime pravidlami a termínmi uvedenými v Príručke pre prijímateľa. V tomto ohľade je komunikácia s STS zabezpečená prostredníctvom systému SL2014.

V súlade s platnými programovými pravidlami (Príručka pre prijímateľa) je možné uznať za oprávnené náklady spojené s organizáciou služobných ciest, ktoré sa neuskutočnili nie z viny partnera projektu (napr. bola odvolaná konferencia, na ktorej sa pracovník partnera projektu mal zúčastniť, pracovník ochorel), a partner preukáže, že nemal možnosť kompenzácie vzniknutých nákladov.

Inštitúcie programu zvážia zavedenie mechanizmu pre kompenzáciu nákladov v kategórii výdavkov na externých expertov a externé služby (najmä pokiaľ ide o školenia, služby súvisiace s organizáciou podujatí, stretnutí atď.), podobného do mechanizmu pre kompenzáciu nákladov na služobné cesty, ktoré sa neuskutočnili nie z viny partnera.

V prípadoch, keď nie je možné vykonávať projektové aktivity v pôvodne plánovaných termínoch, tak by sa mala zvážiť zmena harmonogramu vykonávania týchto aktivít alebo, ak je to možné, prijatie alternatívnych spôsobov ich realizácie, napríklad vo forme videokonferencií alebo online výučby. Ak nie je možné prijať takéto opatrenia, mali by ste zvážiť zrušenie tejto aktivity vo forme žiadosti o zmenu.

Budeme Vás informovať o riešeniach, ktoré umožnia zmierniť dopad koronavírusovej pandémie na implementáciu projektov s poskytnutým finančným príspevkom z programu Interreg PL-SK, o ktorých sme už písali skôr na webovej stránke programu https://sk.plsk.eu/-/opatrenia-ohladom-koronavirusu-obmedzeny-kontakt-s-pracovnikmi-sts-.

Prosím informujte projektového officera na Spoločnom technickom sekretariáte (prostredníctvom SL2014 a e-mailom) o ťažkostiach pri realizácii projektov v dôsledku šírenia vírusu COVID-19. Budeme hľadať individuálne riešenia pre Vás.

Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštevovali webovú stránku programu, na ktorej budeme uverejňovať priebežné informácie.