Ďalšie číslo newslettera Združenia Karpatský euroregión Poľsko je už hotové!

Budeme radi, ak sa všetci oboznámite s novým číslom newslettera Karpatského euroregiónu.

 

Tentokrát prinášame informácie o schválení mikroprojektov z 3. výzvy počas zasadnutia výboru pre mikroprojekty. Okrem toho reportáže zo slávnostného podpisovania zmlúv o poskytnutí finančného príspevku.

V rámci mikroprojektov pozývame na ďalší ročník súťaže o POĽSKO-SLOVENSKÉ PODUJATIE ROKA, počas ktorej odmeníme najzaujímavejšie, najviac inovačné podujatie zrealizované v rámci mikroprojektov z oblasti Karpatského euroregiónu v roku 2019.

Okrem toho reportáž z Medzinárodného týždňa spolupráce v Karpatoch vrátane z I. Medzinárodného fóra spolupráce mladých z oblasti Karpát i iniciatívy „Trojmorie“.

V rámci realizovaných projektov tentokrát analýzy systémov vzdelávania v poľsko-slovenskom pohraničí. Spolu s Komplexom gastronomicko-hotelierskych škôl v meste Iwonicz-Zdrój analyzujeme kvalitu vzdelávania a nové trendy v hoteliersko-gastronomickom odvetví, a okres Jasło prezentuje nové spôsobilosti vo vzdelávaní, ktoré sú šancou na cezhraničnom trhu práce.

A na koniec informácie týkajúce sa pracovného režimu Euroregiónu v súvislosti s epidemickým ohrozením a informácie týkajúce sa realizácie mikroprojektov v tejto ťažkej situácii.

V prípade návrhov na témy, ktoré by ste chceli vidieť na stránkach newslettera, kontaktujte sekretariat@karpacki.pl .

Newsletter 2/2020