Deň otvorených dverí projektu „Otvorené múzeá“

Deň otvorených dverí projektu „Otvorené múzeá“ sa bude konať 10. septembra roku 2021 v Malopoľskom vojvodstve v Konferenčnom a výstavnom stredisku „Kaštieľ Szymbark“ a súčasne v Sliezskom vojvodstve v Mestskom domu kultúry v Czechowiciach-Dziedziciach.

 

Pozývajú Regionálne kontaktné body. Nižšie nájdete program podujatia:

1. Konferenčné a výstavné stredisko „Kaštieľ v Szymbarku“

11.00 Uvítacie príhovory Anna Mlost, zástupkyňa riaditeľa Odboru udržateľného rozvoja Maršalkovského úradu Malopoľského vojvodstva a Zdzisław Tohl, riaditeľ Múzea „Dwory Karwacjanów i Gładyszów“

11.10 Kultúrne dedičstvo na pohraničí – skúsenosti Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko a projektu CrinMA, pravidlá Programu na roky 2021 – 2027: Grzegorz First, Odbor udržateľného rozvoja Maršalkovského úradu Malopoľského vojvodstva

11.40 „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí” – informácia o projekte, Alina Marek, koordinátor projektu „Otvorené múzeá”

12:00 „Pogórzania a susedia – ľudové kroje z poľských a slovenských regiónov” Anna Niemczyńska-Szurek, kustód, Skanzen pogórzanskej dediny v Szymbarku, 12.30 Študijná návšteva: Etnografický a vzdelávací park v Szymbarku, výstava krojov „Pogórzania a susedia”, Skanzen v Szymbarku

14.30 Obed

 

2. Vzdelávacia a senzorická záhrada pri Mestskom kultúrnom dome v Czechowiciach-Dziedziciach

10.00 – prezentácia projektu s názvom „Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností inštitúcií kultúry poľsko-slovenského pohraničia“ a Programu Interreg Poľsko – Slovensko,

10.00 – 15.00 – pozývame všetkých do vzdelávacej senzorickej záhrady, kde sme pripravili interaktívne informácie o projekte, o zaujímavostiach a dejinách Czechowíc-Dziedzíc, o súčasnom a budúcom programe poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce, bude tiež výstava výsledkov projektov realizovaných v rámci Projektu Interreg Poľsko - Slovensko, budú prezentované materiály a publikácie poskytnuté prijímateľmi.

Pre mladších návštevníkov (a nielen pre nich) organizátori pripravili hádanky, hlavolamy a hry s odmenami!

v čase o: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 hod. – prezentácia zbierky v obnovenej Regionálnej izbe, po ktorej sprevádza kustód Regionálnej izby (maximálne 15 osôb na jeden vstup, organizátori pripomínajú o povinnosti nosiť rúško)

v čase o: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 hod. – prechádzka po vybraných objektoch na Ceste dedičstva v Czechowiciach-Dziedziciach s kustódom (prechádzku začíname pri vzdelávacej senzorickej záhrade).

Viac o projekte: https://projekty.plsk.eu/sk/projekty/projekt/74