EK: Výzva na pilotné projekty v oblasti cezhraničného riadenia

 

Európska komisia otvára výzvu na predkladanie žiadostí o pilotné projekty cezhraničného riadenia.

Počas pilotných projektov bude OECD spolupracovať s každým regiónom jednotlivo, ako aj v skupinách, aby sa podelila o skúsenosti s realizáciou cezhraničnej spolupráce.

EK získava záujemcov najmä z radov tých, ktorí sa už podieľajú na posilňovaní cezhraničných rozvojových kapacít. Uchádzať sa môžu zástupcovia miestnych samospráv, univerzít, výskumných centier, Euroregiónov alebo Európskych zoskupení územnej spolupráce.

Viac o výzvach na stránke Európskej komisie.

Termín na prihlásenie záujmu uplynie 30. septembra.