Euroregión Beskydy: 11. zasadnutie Výboru pre mikroprojekty je ukončené

Dňa 10.6.2022 v čase o 10:00 hod. sa konalo 11. zasadnutie Výboru pre mikroprojekty Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s pandémiou Covid-19 sa zasadnutie konalo on-line.

 

Hlavnou témou zasadnutia bolo schválenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty podané počas 8. a 9. výzvy v rámci strešného projektu Euroregiónu Beskydy so Žilinským samosprávnym krajom, t. j. „MikroINTERREG-edu PL-SK” a 10. výzvy v rámci strešného projektu Euroregiónu Beskydy so Žilinským samosprávnym krajom, t. j. „MikroINTERREG PL-SK”.

Počas stretnutia bol prerokovaný stav implementácie strešných projektov v 1. a 3. prioritnej osi spolu s plánovaným harmonogramom realizácie a boli prijaté rozhodnutia vo veci:

  • stanovenia limitu bodov pre schválenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešného projektu „MikroINTERREG PL-SK“,
  • schválenia zoznamu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty z 10. výzvy – projekty, ktoré sa odporúčajú na poskytnutie finančného príspevku, podané do Euroregiónu Beskydy v rámci Strešného projektu „MikroINTERREG PL-SK“
  • schválenia zoznamu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty – projekty, ktoré sa odporúčajú na poskytnutie finančného príspevku, podané do Euroregiónu Beskydy v rámci Strešného projektu „MikroINTERREG-edu PL-SK“.

V prílohe:

Zoznam žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty podané do Euroregiónu Beskydy v rámci 10. výzvy v 1. prioritnej osi v Programe Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, pre ktoré bol schválený finančný príspevok

Zoznam žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty podané do Euroregiónu Beskydy v rámci 8. a 9. výzvy v 3. prioritnej osi v Programe Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, pre ktoré bol schválený finančný príspevok