Euroregión Beskydy: 9. a 10. výzva na podávanie žiadostí o finančný príspevok pre mikroprojekty individuálne

Združenie „Región Beskydy“ vyzýva na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.


Žiadosti sa môžu predkladať: od 13.4. 2022 do 26.4.2022 do 15:00 hod.

Alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

  • 9. výzva pre 3. prioritnú os programu: 60 000,00 EUR
  • 10. výzva pre 1. prioritnú os programu: 190 000,00 EUR

Školenie:
20. apríla tohto roku. Združenie Región Beskydy organizuje online školenie pre potenciálnych žiadateľov o mikroprojekty a spustilo konzultačný režim k návrhom projektov, ktorý umožní lepšiu prípravu žiadostí o financovanie.

Podrobnosti o nábore nájdete TU.