Euroregión Beskydy: Newsletter týkajúci sa výzvy

Prečítajte si newsletter Euroregiónu Beskydy vydaný v rámci novej výzvy 3. osi v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Euroregión Beskydy pozýva tiež na projektové konzultácie – výzva trvá do 19. apríla 2021.