Euroregión Beskydy: Publikácia „Zahalená v zeleni“ získala ocenenie

 

Poľsko-slovenská publikácia – album s názvom „Zahalená v zeleni“, ktorú vydal Babohorský národný park v rámci mikroprojektu „Pohraničie pre každého“ č. INT/EB/BES/1/III/A/0124, získala ocenenie predsedu Malopoľskej organizácie cestovného ruchu v rámci 5. Medzinárodnej súťaži „Najlepšie publikácie o horách“

Viac informácií na stránke https://www.bgpn.pl/aktualnosci/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach-1.html