Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia

Dňa 28.06.2021 sa v novovytvorenom Cezhraničnom centre vzdelávania euroregiónu „Tatry“ v Nowom Targu uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže „MikroLíder pohraničia“. Organizátorom súťaže bol Zväz euroregión „Tatry“. Na súťaži sa zúčastnili subjekty realizujúce mikroprojekty v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

 

Tentokrát sa ceny udeľovali v kategórii „Najlepšia rekreačná investícia“. Medzi ocenenými boli mesto a gmina Szczawnica, gmina mesto Nowy Targ, mesto a gmina Muszyna a gmina Czorsztyn. Hlavnú cenu získali ex aequo gmina Łapsze Niżne a gmina Czarny Dunajec a mesto Nowy Sącz.

Gmina Łapsze Niżne získala hlavnú cenu za realizáciu panoramatických tabúľ s popisom horských štítov v poľskom a slovenskom jazyku v 10 spišských obciach. Gmina pripravila tiež vyhliadkové ďalekohľady, lávky odstavné miesta pre bicykle, a na hore Żar bola vybudovaná vyhliadková plošina.

Mesto Nowy Sącz získalo cenu za revitalizáciu prírodovedného chodníka s prvkami určenými na hry a fyzický tréning vo Falkowskom lesíku v Nowom Sączi. V rámci projektu bolo zmodernizovaných a nainštalovaných celkovo 140 objektov malej architektúry, o. i. boli zrekonštruované prístrešky, drevené schody, mostíky a lavicové stoly a vznikli nové lesné zariadenia slúžiace na vzdelávanie a zábavu.

Gmina Czarny Dunajec získala hlavnú cenu za vytvorenie rekreačno-vzdelávacej zóny v Chochołowe na cezhraničnej Ceste okolo Tatier. Investícia zahŕňa ihrisko pre deti, mini lanovku, zariadenia posilňovne pod holým nebom a ihrisko na plážový volejbal.

Počas slávnostného gala ceny laureátom súťaže odovzdali predseda rady Zväzu euroregión „Tatry“ Bogusław Waksmundzki a riaditeľ kancelárie Zväzu euroregión „Tatry“ Michał Stawarski. Všetkým oceneným zablahoželal aj Andrzej Gut-Mostowy – štátny tajomník Ministerstva rozvoja, práce a technológií, ktorý bol prítomný na podujatí.

    Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia Euroregión Tatry: Najlepšie rekreačné investície poľsko-slovenského pohraničia