Euroregión Tatry: Zakončenie VII. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov

3. septembra 2021 bol zatvorený výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom "Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí" Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Zoznam žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci prioritnej osi 3 pod názvom Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.