Existujú v objektoch na strane obidvoch parterov obmedzenia týkajúce sa prezentovaného dedičstva? Musia byť druhovo identické?

Príručka pre prijímateľa priamo uvádza, že „nebudú sa financovať aktivity, ktorých cieľom je tvorba alebo zlepšenie hotelovo-gastronomickej základne a infraštruktúry, ktorej hlavným účelom je vykonávanie hospodárskej alebo sociálno-vzdelávacej činnosti, napr. hotelov, penziónov, chát, reštaurácií, gastronomického zázemia, ihrísk, športových hál predstavujúcich časť osvetových stredísk, domov kultúry.“ Nie sú však špecifikované „obmedzenia týkajúce sa prezentovaného dedičstva. Plánovaný projekt a jednotlivé úlohy musia byť logické, konzistentné a musia zodpovedať potrebám programového územia.