hceme vytvoriť webovú stránku projektu. Existujú nejaké usmernenia?

Webové stránky projektov, príp. karty na stránke prijímateľa venované projektu musia obsahovať:

  • integrovaný logotyp programu, ktorý musí byť viditeľný v okamihu, keď používateľ otvorí webovú stránku, a v prípade použitia mobilného zariadenia – bez potreby posúvať stránku nadol;
  • Treba zdôrazniť, že projekt získal finančnú podporu od Európskej únie, preto musí byť uvedený názov fondu, z ktorého je projekt financovaný, t. j. Európsky fond regionálneho rozvoja;
  • Informácie o projekte (údaje zo vzoru informácií);
  • A nepovinne logo prijímateľa (menšie ako logo programu).